Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik a Nkt. 49.§ (1) bekezdése értelmében.

(1) „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.”

Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig veszi fel a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig.
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felállított felvételi bizottság (tagóvoda vezető, igazgató, munkaközösség vezető) tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket az óvoda év közben is köteles felvenni.

A beiratkozásra meghatározott idő:

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.

Óvodai beiratkozás a 2023. page 001

Aktualitások

 

 

 

 okoiskola logo

 

Energiatudatos Iskola page 001

 

 

DSD logó

 

zöld óvoda

December 2023
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Szent Vér Báta